Prowadzimy zajęcia dydaktyczne w oparciu o współpracę z firmami i ich wymagania. Studenci mają okazję zmierzyć się z realnymi wymaganiami biznesowymi. Projektując w oparciu o wytyczne przekazane przez współpracujące z nami firmy, studenci zdobywają cenne doświadczenie w tworzeniu realnych projektów.