Łącząc nasze wieloletnie doświadczenie w przemyśle i nauce, prowadzimy szkolenia Design Thinking.

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
Problematyka poruszana w trakcie szkolenia obejmuje:

    • Koncentrację na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb
    • Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu – spojrzenie na problem z wielu perspektyw
    • Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

    • Pożądane przez użytkowników
    • Technologicznie wykonalne
    • Ekonomicznie uzasadnione