Wystawa „Nowe to tylko dobrze zapomniane stare” – https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/Wydarzenia/Strony/nowe-to-tylko-dobrze-zapomniane-stare.aspx

Warsztaty z design thinking, projektowania i makietowania – https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/Wydarzenia/Strony/warsztaty-z-design-thinking-projektowania-i-makietowania-2016.aspx

Warsztaty projektowe i wystawa projektów pt. „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA. PROJEKTOWANIE DLA SENIORA 65+” – https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/Wydarzenia/Strony/warsztaty-projektowe-i-wystawa-projektow-POPRAWA-JAKOSCI-ZYCIA-PROJEKTOWANIE-DLA-SENIORA.aspx

Współpraca z Katedrą Wzornictwa Przemysłowego WSIiZ w Rzeszowie – http://www.ctppolska.pl/news0010.html