Działamy w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnego wzornictwa oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe.

U studentów wykształcamy umiejętności, które obecnie są niezbędne na rynku. Skupiamy się na tworzeniu projektów, które nie tylko zachwycą oko, ale zaspokoją także użytkowe potrzeby codzienności. Klucz do sukcesu młodych designerów zawiera się w trzech słowach: projektowanie dla ludzi. 

Działalność naukowa katedry obejmuje między innymi zagadnienia związane z poprawą jakości życia, przeciwdziałaniem zjawiskom związanym ze starzeniem się jednostek i społeczeństwa. Katedra zajmuje się również zagadnieniami związanymi z antropotechnicznymi i biomechanicznymi aspektami projektowania i konstruowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

    • Antropotechniczne i biomechaniczne aspekty projektowania, konstruowania z regionalnych surowców i komponentów, mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla zdefiniowanych potrzeb użytkowników oraz korzystnie wpływających na ich stan zdrowia i jakość życia.

    • Przeciwdziałanie zjawiskom związanym ze starzeniem się jednostek i społeczeństwa poprzez rozwój nowych form wspomagania komfortu życia osób starszych.

    • Nowe regionalne biosurowce, biokomponenty i biotechnologie do produkcji funkcjonalnych, bezpiecznych i wysokiej jakości opakowań dla żywności.

    • Innowacyjne techniki przyrostowe (addytywne) w procesach projektowania i wytwarzania zaawansowanych materiałów i konstrukcji.

    • Nowatorskie technologie w optymalizacji i organizacji procesów produkcji. (procesu projektowania)

    • Nowe lub ulepszone metody, technologie, maszyny i materiały niezbędne do budowy i eksploatacji pojazdów transportu publicznego zwiększające poziom bezpieczeństwa, niezawodności, ergonomii, energochłonności i ekoinnowacji dla efektu synergii zrównoważonego transportu.