Kierownik Katedry:

prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne
mbannatyne@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry:

mgr Adrian Sowiński
asowinski@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: informacja w pok. KM19

Pracownicy Katedry:

prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne
mbannatyne@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: informacja w pok. KM19

dr Krzysztof Groń
kgron@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: informacja w pok. KM19

mgr Łukasz Bis
lbis@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: Środa: 10:30 – 11:30 pok. RA29

mgr Gabriela Piechnik
gpiechnik@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: Wtorek: 13:35 – 14:20 pok. RA302

mgr Adrian Sowiński
asowinski@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: informacja w pok. KM19

mgr Łukasz Szubart
lszubart@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: Wtorek: 10:00 – 12:00 pok. KM19

Projektanci współpracujący z Katedrą:

Małgorzata Pękala
Marcin Skubisz