Grafika trójwymiarowa jest dziedziną grafiki komputerowej zajmującą się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Realność projektów pozwala lepiej zobrazować przedstawiane obiekty w danej przestrzeni, a także dostrzec różnego rodzaju problemy przed przystąpieniem do produkcji.

Studenci zdobywają umiejętności związane z tworzeniem grafiki 3D, modelowanie obiektów, tworzenie animacji, a także projektów przeznaczonych do druku 3D.