Druk 3D przy zastosowaniu różnych metod wydruku i wykorzystaniu materiałów pozwala na stworzenie zarówno funkcjonalnych obiektów rzeczywistych rozmiarów, jak i modeli w skali. Te cechy sprawiają, że druk 3D znajduje swoje zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu.

Studenci poza umiejętnościami związanymi z grafiką 3D mogą nabyć doświadczenie związane z produkcją drukowanych modeli 3D, a także zarządzać ich realnym tworzeniem w rzeczywistych rozmiarach – między innymi poprzez dostrzeganie i korygowanie błędów napotkanych podczas drukowania danego modelu w skali.

Jest tu pełne zarządzanie projektem – od fazy początkowej, jakim jest idea, aż po fazę końcową – produkcję.