Jest nam niezmiernie miło zaprezentować publikację współautorstwa dra Krzysztofa Gronia, który od 2006 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Dr Groń jest również współtwórcą Katedry Wzornictwa Przemysłowego naszej Uczelni.

W opracowaniu w ramach wybranego zakresu problematyki zaprezentowano podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu Psychofizjologia Widzenia zilustrowane pracami studenckimi wykonanymi w ramach ćwiczeń. Celem pracy jest przybliżenie przyszłemu architektowi wnętrz, projektantowi tematyki istotnej dla procesu dydaktycznego. Opracowanie jest wynikiem doświadczeń i pracy dydaktycznej oraz wiedzy teoretycznej, która odnosi się do procesu kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz.
Zagadnienia przedstawione w ramach przedmiotu są próbą poznania i badania otaczającej nas rzeczywistości.

Architektura będąca na styku nauki i sztuki, spotyka się z naukami takimi jak: psychologia, fizjologia, fizyka (optyka), psychofizyka. Poznawanie zasad, eksperymenty i działania w obrębie sztuk plastycznych i architektury inspirują i pomagają w kształtowaniu twórczej osobowości przyszłych architektów.

Dopełniające się obszary sztuk plastycznych i architektury stanowią jedność co uwidacznia się w rzeczywistych działaniach architektów w przyszłej działalności architektonicznej, w której świat zmysłowy, emocjonalny – doznań i odczuć łączy się z wymiarem fizycznym świata materialnego.

Psychofizjologia widzenia
Wybrane zagadnienia
Joanna Zabawa-Krzypkowska • Krzysztof Groń

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Architektury
Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych
Gliwice 2017

Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017
ISBN 978-83-936574-8-3
© Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

książka_p