Stay in Touch

Uczestniczymy w projekcie Stay in Touch w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest modernizacja oferty czterech uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu pod nazwą „Projekty społecznie odpowiedzialnie” dla studentów kierunków grafika i pokrewnych studiów I i II stopnia.

W projekt zaangażowane są cztery uczelnie z trzech krajów: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (Polska), Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania), Athens School of Fine Arts (Grecja), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W ramach pierwszego etapu projektu nasi wykładowcy wzięli udział w International Teaching Academy (Międzynarodowej Akademii Nauczania) zorganizowanej przez Universidad de Castilla – La Mancha w Hiszpanii. Naszą Uczelnię reprezentowali wykładowcy Mikołaj Birek, Łukasz Bis, Łukasz Szubart. W trakcie szkolenia i warsztatów zostały poruszone zagadnienia projektowania społecznie odpowiedzialnego oraz technik jego nauczania. Opracowany został również plan Szkoły Letniej dla studentów, oraz zasady rekrutacji. Tematyka Szkoły Letniej nakierowana jest na Socially Responsible Design, co pozwoli na wyposażenie naszych studentów w kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Z ramienia naszej Uczelni projekt koordynuje Biuro Projektów i Katedra Wzornictwa Przemysłowego.

image001